Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.

Zapisano do newslettera.

Taki adres jest juz zapisany.

Adres e-mail jest niepoporawny

Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Wpisz adres e-mail.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej od CENTRUM BHP TIS - więcej niż komfort pracy, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa. Zgoda może być odwołana poprzez kontakt mailowy na centrala@tis.pl. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania znajdują się w Regulaminie sklepu (dostępny tutaj) Pokaż więcej

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Właścicielem serwisu internetowego zwanego dalej serwisem www jest TIS Engineering Zieliński i Wspólnik Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000141603, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-23-90-986, NIP UE: PL5272390986, REGON 015301715, zwana dalej „CENTRUM BHP TIS”.

1.2. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części regulaminu „Klientem” .

1.3. „Towar” to wszelkie produkty , które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www, e-mail’em, fax-em, zamawiając telefonicznie oraz dokonując osobiście zakupu w hurtowniach CENTRUM BHP TIS .

1.4. Warunkiem koniecznym do dokonania zamówienia jest założenie konta poprzez wypełnienie formularza zawierającego dane potrzebne do realizacji zamówień.

1.5. Zakładając konto Klient oświadcza, iż akceptuje treść regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.6. Poprzez zarejestrowanie się Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

1.7. Na towary znajdujące się w ofercie CENTRUM BHP TIS nie udziela się gwarancji (art. 577 kc), chyba, że zostało to wyraźnie podane w informacji o danym produkcie.

1.8. W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w wypełnionym formularzu, wyraża on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną.


2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. W CENTRUM BHP TIS można dokonać zakupów na trzy sposoby:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem:
HTTP://WWW.BHP.TIS.PL lub HTTP://WWW.TIS.ARTBHP.PL

2.1.1.1. Posługując się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem podstawowym realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.

2.1.1.3. Szczegółowa informacja jak poruszać się po serwisie www, wybierać towar i wypełniać formularz zamówienia znajduje się w dziale POMOC.

2.1.3. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: 41 335 05 13, 22 398 45 22

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 (www, fax) oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym do godziny 10:00.

2.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub chwilowego braku jakiegokolwiek towaru, CENTRUM BHP TIS informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, takie zamówienie traci moc.

2.4. Na produkty realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny takie jak w dniu realizacji zamówienia.

2.5. Klient nie może odwołać zamówienia, które zostało zrealizowane (towar został wysłany).

3. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

3.1. Formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru , wykonanie przedpłaty na konto nr 90 2130 0004 2001 0319 3844 0001 prowadzone w VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór towaru następuje niezwłocznie lub w terminie określonym przez CENTRUM BHP TIS.

3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto CENTRUM BHP TIS. Kwota zapłaty składa się z ceny towaru i kosztów transportu, na który Klient otrzymuje fakturę VAT.

3.4. Na wyraźne życzenie Klient może otrzymać fakturę pro-forma, na podstawie której może dokonać przedpłaty.

3.5. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta.

3.6. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Klient.

3.6. Fakturę VAT bądź paragon fiskalny Klient otrzymuje wraz z dostawą lub osobno drogą pocztową.

4. FORMA DOSTAWY

4.1. Zamówione towary dostarczane są do Klienta przez przedstawiciela firmy spedycyjnej (Fedex, DPD) .

4.2. Istnieje możliwość dostawy towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Klienta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi.

4.3. Dla zamówień złożonych do godz. 15.00 i dla, których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, towary :

4.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu , nastąpi to z przyczyn niezależnych od CENTRUM BHP TIS. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (DPD, Kolporter Express).

4.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze towaru.

4.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto CENTRUM BHP TIS.

4.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych wahań koniunktury (np.: nagły wzrost zamówień) uniemożliwiający wysyłkę towaru w dniu złożenia zamówienia.

4.4.1. CENTRUM BHP TIS nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

4.5. Zamówienia złożone po 15:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.

4.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

4.7. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

4.8. W przypadku niemożności dostarczenia towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Klientem indywidualny czas realizacji.

4.9. W przypadku odbioru własnego, towary można odebrać z magazynu CENTRUM BHP TIS w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

5. ZWROT TOWARU

5.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych przez CENTRUM BHP TIS z przedsiębiorcami (art. 558 § 1 kc).

5.2. Zasady zwrotu sprawnego towaru przez konsumentów:

5.2.1. Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Klient. Należy podać dane Klienta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena towaru.

5.2.2. Towar, który nie nosi znamion użytkowania może zostać zwrócony do CENTRUM BHP TIS w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru Klientowi.

5.2.3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru CENTRUM BHP TIS zwróci zapłaconą cenę w ciągu 3 dni na wskazane przez Klienta konto. CENTRUM BHP TIS nie pobiera innych opłat manipulacyjnych, redukuje tylko koszty związane z transportem.

5.2.4. Warunkiem koniecznym zwrotu ceny jest odesłanie przez Klienta podpisanej faktury lub paragonu korygującego na zwrócony towar.

5.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

5.4. W przypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego towaru i za zwrot do CENTRUM BHP TIS.

5.5. Klient zobowiązany jest podpisać fakturę korygującą na nieodebrany towar i uregulować wskazane wyżej koszty w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury korygującej.

5.6. Na uzasadnioną prośbę Klienta CENTRUM BHP TIS może wyrazić zgodę na zwrot towaru po upływie terminu, o którym mowa w pkt 5.2.2 i 5.2.3, z zachowaniem pozostałych warunków określonych w pkt od 5.2 do pkt 5.5. W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta podlega zmniejszeniu o obciążające Klienta koszty obsługi:
a) w przypadku zwrotu w okresie od 11 do 30 dni od dnia zakupu - okres dotyczy wysyłek realizowanych spedycją, w przypadku odbiorów własnych z magazynów CENTRUM BHP TIS okres ten wynosi 0-30 dni - o 10 % ceny sprzedaży
b) w przypadku zwrotu w okresie od 31 do 60 dni od dnia zakupu - o 15 % ceny sprzedaży
c) w przypadku zwrotu w okresie od 61 do 90 dni od dnia zakupu - o 20 % ceny sprzedaży
d) w przypadku zwrotu po 91 dniach od dnia zakupu - o 30 % ceny sprzedaży.
Jednak nie mniej jak 20 zł netto za każdy korygowany dokument.

5.7. Nota do zakupionego obuwia - reklamacji nie podlegają uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem; otarcia i przetarcia szwów; zabrudzenia; zacieki i plamy; uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych; uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy; wygoda obuwia; fałdowanie skór z powłoką.

Zasady konserwacji:
Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować, wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego typu krem lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu.

Ze względu na naturalne wykończenie skór, do codziennej konserwacji nie zaleca się past samo połyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie, przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować, wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie. Obuwie nie konserwowane nie podlega reklamacji. Przed ponownym przystąpieniem do pracy sprawdź czy obuwie nie jest uszkodzone.

czekaj, trwa pobieranie danych...

http://rawpol.com.pl/pl/img/progressbar.gif

Zasady reklamacji butów marki COFRA:
Buty marki COFRA podlegają gwarancji do 12-miesięcy od daty zakupu, przy czym okres ten może ulec skróceniu w zależności od stopnia zużycia produktu, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie obuwia. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia obuwia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji. W ramach gwarancji klientowi oferuje się wyłącznie zwrot ceny za jednoczesnym zwrotem obuwia. W celu złożenia reklamacji klient wysyła na swój koszt reklamowany czysty towar do producenta na adres: COFRA S.r.l. Via dell' Euro 53-57-59, 70051 - Barletta (BA) Italy, P.O. BOX 210, załączając oświadczenie wskazujące przyczynę reklamacji. Reklamacja składana jest na formularzu dostępnym pod adresem http://www.rawpol.com.pl/claimofcofrashoes/cofra.xls. Producent obuwia w terminie 30 dni od otrzymania reklamowanego towaru wypowiada się na temat zasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji klient otrzymuje fakturę korygującą, a po jej podpisaniu i odesłaniu do RAW-POL, otrzymuje zwrot ceny na podany rachunek bankowy.

6. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ

6.1. Towar należy przeliczyć w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. W razie stwierdzenia braków w towarze należy sporządzić protokół z przedstawicielem tej firmy lub niezwłocznie skontaktować się z RAW-POL.

6.2. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej RAW-POL nie ponosi odpowiedzialności.

SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ9.1. Dane osobowe, które przekazuje Klient podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji złożonego zamówienia i w celach marketingowych.

9.2. RAW-POL nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

9.3. Każdy klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian.

9.4. Przesyłanie danych odbywa się bezpiecznym protokołem SSL 128 (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych w trakcie przesyłania, zarówno od Klienta do serwisu internetowego, jak i z powrotem. Nikt postronny nie ma wglądu do personaliów Klienta

.5. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych RAW-POL. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

9.6. Postanowienia zawarte w pkt od 9.1 do 9.5 nie mają zastosowania do danych osobowych Autoryzowanego Dystrybutora RAW-POL

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. RAW-POL zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

12.2. Ceny produktów będących w sprzedaży wyrażone są w walucie, która została przez Klienta wybrana spośród listy dostępnych walut (PLN, USD, EUR). Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

czekaj, trwa pobieranie danych...

http://rawpol.com.pl/pl/img/progressbar.gif

12.3. Sprzedaż towarów odbywa się w pełnych opakowaniach ( wszystkie ceny są cenami Premium) . W przypadku zakupu partii towaru w niepełnych opakowaniach cena jest podwyższona o koszty przepakowania ( szczegółowa informacja w tym zakresie podana jest przy każdym towarze na stronie internetowej RAW-POL)

12.4. Zasady stosowania cen Premium odnoszą się również do sprzedaży dla Autoryzowanych Dystrybutorów .

12.5. Dla zamówień na produkty, które w dniu składania zamówienia nie są dostępne w magazynie - zwane zamówieniami oczekującymi – data złożenia zamówienia jest datą realizacji takiego zamówienia.

12.6. Poprzez zakup rozumie się złożenie zamówienia, które zostanie zakończone dokumentem VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są jako jeden zakup.

12.7. Aktualna instrukcja użytkowania danego towaru znajduje się w witrynie internetowej pod adresem
http://www.rawpol.com.pl/PIP. W razie różnic między instrukcją użytkowania załączoną w formie pisemnej do towaru a instrukcją podaną w witrynie internetowej, wiążąca dla klienta jest ta ostatnia. Klient jest obowiązany zapoznać się z aktualną instrukcją użytkowania i pobrać jej treść z podanej wyżej lokalizacji. Klient powinien również przekazać aktualną instrukcję użytkowania towaru użytkownikowi towaru

Na życzenie Klienta CENTRUM BHP TIS dostarczy deklaracje zgodności poszczególnych zakupionych towarów w formie elektronicznej.

6. INFORMACJE KOŃCOWE


6.1. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

6.2. W przypadku sprzedaży towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, CENTRUM BHP TIS może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego regulaminu. W stosunku do danego asortymentu towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. CENTRUM BHP TIS może wprowadzić możliwość wyboru przez Klienta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.

6.3. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

6.4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

6.5. CENTRUM BHP TIS zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie . Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

6.6. CENTRUM BHP TIS nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu www.tis.pl oraz www.tis.artBHP.pl, a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.

6.7. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

6.8. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy oraz na adres e-mailowy: centrala@tis.pl (całodobowo).

6.9. wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wskazujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIS Engineering Zieliński i Wspólnik Spółka Jawna, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP 5272390986.

2) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO).

3) Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa.

4) Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i wykonywania umowy.

Odmowa ich podania skutkować może brakiem możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

5) Dane osobowe będą przechowywane najdłużej przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy/wygaśnięcia umów.

6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

7) Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.